HVEM ER VI?

Hvem er vi?

Life Exhibitions er Europas førende arrangør af udendørs fotoudstillinger. Gennem de seneste 15 år har Life Exhibitions specialiseret sig i at udvikle og arrangere store udendørs fotoudstillinger med tilhørende events, partner- og mediesamarbejder, baseret på fremragende fotografi.

De storstilede udstillinger har primært haft fokus på natur, miljø, klima og bæredygtig udvikling.
Life Exhibitions har gennemført adskillige succesfulde projekter, først den banebrydende udstilling ‘Earth from Above’ (Jorden set fra Himmelen) af den verdenskendte fotograf Yann Arthus-Bertrand.
I alt har Life Exhibitions arrangeret 31 udendørs udstillinger i 25 byer i 11 lande – udstillingerne har tilsammen haft mindst 25 millioner besøgende.
I 2014 stod Life Exhibitions og Foreningen By&Natur bag projektet KØBENHAVNERGRØN med støtte fra Nordea-fonden.
Life Exhibitions projekter indeholder journalistiske tekster skrevet af nogle af Danmarks bedste journalister. Til mange af projekterne er udarbejdet undervisningsmateriale til brug for skoler.
Life Exhibitions ApS er stiftet af Stine Trier Norden og Søren Rud, som i 2010 modtog Care Danmark Prisen for samarbejdet omkring udstillingsprojektet ”100 Steder at huske før de forsvinder”, ligesom de var nomineret til Nordisk Råds store Miljøpris 2012.
Poul Arnedal er journalist og forfatter. Han var hovedskribent på projektet ‘100 Steder at huske før de forsvinder’ og var også medforfatter og lavede research på projekterne ‘Danmark dejligst – 100 fredninger’ og ‘Københavnergrøn’. Herudover er han forfatter til fem andre bøger. Han har skrevet om bl.a. kultur og miljø til de landsdækkende danske dagblade og arbejder også som tv-journalist, hvor han bl.a. har været ansat på DR og Nordisk Film. I flere perioder har han arbejdet som journalist fra London.
Morten Hasselbalch er cand. scient. i geografi ved KU, og har sidefag i samfundsfag (Statskundskab, KU). Morten har tidligere været udstationeret i 3 år som organisationsrådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke i Zambia og undervist i samfundsfag og geografi/naturgeografi på Det frie Gymnasium siden 2007. Morten har i de sidste fem år været knyttet Dansk Filminstitut, hvor han laver undervisningsvejledninger til dokumentarfilm. Morten har ligeledes siden 2013 siddet som medredaktør for tidsskriftet Geografisk Orientering.
Michael Helt Knudsen er cand. scient og Ph.d. i geografi ved Københavns Universitet. Michael har tidligere arbejdet som rådgiver for en dansk NGO i Ghana, været fagredaktør på klimaprojektet ‘100 Steder at huske før de forsvinder’ og forsket i urbanisering og levevilkår i Afrika som adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Michael har ligeledes siden 2013 været medredaktør på tidsskriftet ‘Geografisk Orientering’.