Historie #1

FOTO: Josh Humbert / Getty Images

Undervandsbølge i Det Indiske Ocean, Perth Australien

Bølgeenergi, der falder på et tørt sted

Den energi, som findes i verdenshavenes bølger, er kolossal og uudtømmelig. I forhold til andre vedvarende energityper som vindog solenergi er bølgeenergien mere konstant, fordi havene er i evig bevægelse.

Selv om bølgerne altså kan blive en god kilde til energi, er vi kun lige begyndt at lære, hvordan vi skal udnytte den. Så de fleste bølgeenergianlæg er stadig forsøg. Men ud for Perth i det sydvestlige Australien har et af verdens første produktionsanlæg til udnyttelse af bølgeenergi været i funktion siden februar 2015. Anlægget består af tre store, runde, flydende metalbøjer med en diameter på 12 meter og en højde på ca. 5 meter. Bøjerne forankres til havbunden, hvorefter de kan følge – og udnytte – bølgernes bevægelse.
Systemet hedder ’Ceto’ og er opkaldt efter en havgudinde i den græske mytologi. Og det producerer ikke kun elektricitet, men omdanner samtidig havvand til drikkevand. Desuden adskiller det sig fra andre bølgeenergianlæg ved, at de store metalbøjer befinder sig under havets overflade og derfor ikke skæmmer naturen og havudsigten. Det kan også modstå storme og har bl.a. fungeret i en kraftig storm med næsten 6 meter høje bølger.
’Ceto’ falder i ordets egentligste forstand på et tørt sted. Perth ligger i et af verdens tørreste klimaer. Gennem de seneste 35 år er indbyggertallet blevet fordoblet til 2 millioner, og vandforbruget pr. indbygger er steget med 20 pct. I samme periode har byen fået en tredjedel mindre drikkevand til rådighed, fordi der kommer mindre regn end tidligere, formentlig på grund af klimaændringer. Derfor risikerer Perth inden for en årrække at mangle tilstrækkeligt med drikkevand.
Systemet hedder ’Ceto’ og er opkaldt efter en havgudinde i den græske mytologi. Og det producerer ikke kun elektricitet, men omdanner samtidig havvand til drikkevand. Desuden adskiller det sig fra andre bølgeenergianlæg ved, at de store metalbøjer befinder sig under havets overflade og derfor ikke skæmmer naturen og havudsigten. Det kan også modstå storme og har bl.a. fungeret i en kraftig storm med næsten 6 meter høje bølger. ’Ceto’ falder i ordets egentligste forstand på et tørt sted.
Perth ligger i et af verdens tørreste klimaer. Gennem de seneste 35 år er indbyggertallet blevet fordoblet til 2 millioner, og vandforbruget pr. indbygger er steget med 20 pct. I samme periode har byen fået en tredjedel mindre drikkevand til rådighed, fordi der kommer mindre regn end tidligere, formentlig på grund af klimaændringer. Derfor risikerer Perth inden for en årrække at mangle tilstrækkeligt med drikkevand.
Det nye bølgeenergianlæg, som er skabt i et samarbejde mellem de australske myndigheder og den private virksomhed Carnegie Wave Energy, slår to fluer med ét smæk ved både at skabe ferskvand og ren energi. Det nuværende anlæg har en topydelse på 250kW pr. bøje. I 2017 vil tre nye og næsten dobbelt så store bøjer være i vandet, og de vil hver have en topydelse på 1MW. Det svarer til, at hver bøje på et døgn vil producerer den samme energi, som 4 danske parcelhuse bruger på et år.
Se mere om bølgeenergianlægget i Perth her: Carnegiewave.com/
000