Historie #6

FOTO: Søren Rud / Life Exhibitions

ØsterGro, Østerbro, København, Danmark

Den grønne haveby er fremtidens by

På toppen af et tidligere bil-auktionshus på Østerbro i København ligger et 600 m2 stort, økologisk bylandbrug i femte sals højde. ØsterGro hedder stedet, hvor der produceres urter, bær, grøntsager, æg og honning. Midt i det hele ligger et stort drivhus, som rummer den økologiske restaurant ’Stedsans’, der tiltrækker madnørder fra hele verden.

ØsterGro er blot ét eksempel på de mange byhaver og taghaver, der er dukket op i mange storbyer inden for de senere år, både i Europa, USA, Canada og i stigende grad også i Afrikas, Latinamerikas og Asiens storbyer, hvor fødevareforsyningen kan være knap, og transportvejene lange.
Allerede for næsten 25 år siden begyndte byhaverne at skyde op i den cubanske hovedstad, Havana. Det skete af ren nød, efter at de livsvigtige forsyninger af mad, kunstgødning og brændstof, som landet havde fået fra det tidligere Sovjetunionen, pludselig udeblev pga. Østblokkens sammenbrud.
Nu måtte beboerne i Havana selv skabe deres egen madproduktion, og efterhånden skød der byhaver op på enhver ledig plet jord i byen. Og uden adgang til kunstgødning og sprøjtemidler blev grøntsagsproduktionen helt af sig selv økologisk.
I dag beskæftiger de kollektive byhaver i Havana 50.000 mennesker. Der udledes hverken klimaskadelig energi til produktion af kunstgødning eller transport af fødevarer fra landbrug langt ude på landet. Samtidig holder de grønne tage temperaturen i byen nede, og så optager de faktisk CO2 fra atmosfæren og hjælper til med at holde luften ren.
Hos ØsterGro og Københavns andre byhaver har man ingen illusion om at kunne forsyne hele byens befolkning med fødevarer. Deres mål er at inspirere og formidle viden om økologisk fødevareproduktion. Men med den hastigt voksende befolkningstilvækst i verdens storbyer i navnligt Afrika, Latinamerika og Asien kan de grønne havebyer vise sig at blive fremtidens byer, som sparer kloden for udslip af store mængder klimagasser.
Se mere om ØsterGro her: Østergro.dk
Læs om den kæmpe taghave på en skole i Vietnam: Trueactivist.com

Livia Urban Swart Haaland fortæller om Østergro.

000