Historie #4

FOTO: Bloomberg / Getty Images

Masdar City, De Forenede Arabiske Emirater

Den klimaneutrale ørkenby – Masdar City

Ude midt i den arabiske ørken 17 km fra De Forenede Arabiske Emiraters hovedstad, Abu Dhabi, bliver der bygget på den nye by Masdar City. Det skal blive en by, som ikke belaster klimaet, og de første dele af byen er allerede taget i brug. Når den er færdig, fylder den 6 km2 – eller det samme som 840 fodboldbaner.

Masdar City er planlagt som et levende laboratorium, hvor man kan teste og udvikle nye former for klimavenlig energi, teknologi, design og arkitektur, som vil kunne bruges andre steder i verden. Når hele byen står færdig omkring år 2025, vil den have 40.000 indbyggere plus 50.000 mennesker, der dagligt pendler hertil for at arbejde i byens virksomheder. Og al energi skal komme fra lokale, vedvarende energikilder.
Masdar City ligger på et af de varmeste steder på kloden, hvor der kan blive over 45 grader varmt. Det gælder derfor om at holde byen kølig, så man kan holde ud at arbejde og leve i den. Det er der taget højde for i den måde, Masdar bliver planlagt og bygget på.
Rundt om hele byen løber en mur, som skærmer for den varme ørkenvind, og byen får et tæt netværk af smalle gader, så der er skygge det meste af tiden. Det holder temperaturen nede. Alle biler skal parkeres uden for byen. Til gengæld er der opbygget et kollektivt transportsystem, som består af små førerløse, elektriske biler, som kører på særlige underjordiske baner med 300 forskellige stoppesteder. Det minder mest af alt om et supermoderne sporvognssystem, der først og fremmest drives af solenergi, suppleret med vindenergi og energi fra f.eks. varme kilder dybt nede i jorden.
Spildevand og affald skal genbruges. Landskabet er designet, så det kostbare vand bevares, og flere dyre- og plantearter kan trives. Bygningerne er så vidt muligt opført af bæredygtige materialer.
Hver eneste dag året rundt stiger antallet af beboere i verdens byer med 200.000 personer, og byerne i de fattigste dele af verden, Afrika, Asien og Latinamerika, hvor tilvæksten er størst, får hver uge tilsammen 1,2 millioner nye beboere.
Om blot 15 år vil 5 mia. ud af en verdensbefolkning på 8 mia. bo i byerne. Men med den rigtige teknologi og arkitektur kan byerne faktisk indeholde løsninger på både Jordens klima-, miljø- og energiproblemer.
Se mere om Masdar City her: Masdar.ae/
000