Historie #13

FOTO: Bloomberg / Ishigaki / Getty Images

Forsøgsanlæg med Euglena-algen, Ishigaki Japan

Havets grønne guld

Alger har et kæmpe potentiale som biobrændstof. Både til biler, energianlæg og til jetmotorer på fly. Flytrafikken brænder hvert år 705 mio. tons CO2 og andre klimagasser af til atmosfæren. Og der er ingen der har forestillet sig, at flytrafikken vil blive mindre i fremtiden. Tværtimod.

Et fly koster mellem en halv og en hel mia. kr., og har en levetid på ca. 30 år, derfor satser flyindustrien på, at der udvikles bæredygtige biobrændstoffer, som kan anvendes i de eksisterende flymotorer til erstatning af de fossile brændstoffer. Her spiller alger en afgørende rolle.
Biobrændstof udvindes af den energi, som planterne har optaget fra luften og er ophobet gennem fotosyntese. Det er også gennem fotosyntesen, at algerne fjerner CO2 fra atmosfæren. Når mennesker så bruger brændstoffet, frigives den energi igen og svarer til det, der allerede er optaget. Derfor er den CO2-neutral.
Den første generation af biobrændsel var og er baseret på planter, som traditionelt også bliver brugt til menneskeføde. Det har skabt en del debat i en verden, hvor millioner af mennesker lider af sult. Det problem er imidlertid løst med de nye biobrændsler – som kaldes anden- og tredje generation. Anden generation laves på plantedele og anden biomasse, der ikke anvendes til mad. Tredje generation er baseret på alger og kaldes også algebrændsel.
Hvor det tager naturen 200 mio. år at omdanne organisk materiale til olie og gas, så reproducerer algerne sig selv på en måned. Og algerne kræver ikke landbrugsjord til at vokse, men behøver kun vand, sollys, CO2 og de næringssalte, som naturligt findes i saltvand fra havet.
Algearter lever naturligt i havet, floder og søer. Skal man udvinde biobrændsel af dem, kan de dyrkes i store dambrug, hvor de kan producere 10 gange så meget brændstof per m2 som planter til fødevarer.
I USA har forsøgsdyrkning vist, at man i en algedam på størrelse med en fodboldbane kan dyrke alger svarende til over 60.000 liter biobrændstof. Det betyder at man på 0,5 pct. af USA’s samlede areal kan dyrke alger, der ville kunne dække hele landets brændstofforbrug. Og så er algebrændstoffer oven i købet mere energieffektivt i jetmotorer end fossilt brændstof.
På øen Ishigaki i det allersydligste Japan har man gennem ti år eksperimenteret med at udvikle biobrændstof af algearten Euglena til bl.a. Cheveron og luftfartsselskabet All Nippon.
Den største udfordring lige nu er, at algebrændstof fortsat er meget dyrt at producere. Men sammen med EU har flybranchen sat et mål om, at 50 pct. af alt flybrændstof skal være biologisk i 2050.
Se mere om biodiesel af alger her: Climateminds.dk
000