Historie #2

FOTO: Marco Gamez 

Vandkraftanlæg Pirris, San Carlos Costa Rica

Hvad har Costa Rica og Samsø til fælles?

I 2008 erklærede det lille mellemamerikanske land Costa Rica, at det ville være klimaneutralt i 2021. Hvis det mål opfyldes, kan det blive det første 100 pct. klimaneutrale land i verden.

Allerede i dag produceres 90 pct. af elektriciteten i landet stort set året rundt uden brug af fossile brændsler. De CO2-neutrale energikilder kommer først og fremmest fra vandkraftværker og geotermisk energi, blandt andet fra varme kilder i tilknytning til landets vulkaner, og i mindre grad fra sol- og vindenergi.
Takket være en lang periode med kraftigt og vedholdende regnvejr kunne Costa Rica i begyndelsen af 2015 notere 75 dage i træk, hvor landets totale energiproduktion var klimaneutral. Til gengæld har landet inden for de senere år også oplevet lange perioder med tørke, der især skyldtes klimaændringerne, og som nedsatte mængden af energi fra vandkraftværkerne. Så målet om at blive fuldstændig klimaneutral er ikke uden udfordringer. Dog er den geotermiske energi nogenlunde konstant, fordi den som nævnt bl.a. kommer fra vulkaner.
Den største udfordring er, at 70 pct. af al CO2-udledning kommer fra biler, busser og tog. Skal landet leve op til sin ambitiøse 2021-målsætning, må det nødvendigvis opgradere brugen af sol- og vindenergi og satse på et net af ladestationer til elbiler. Definitionen på klimaneutralitet betyder i dag ikke nødvendigvis, at et land eller en region ikke udleder nogen som helst form for CO2. Det betyder blot, at det som kompensation for sin eventuelle CO2-udledning er i stand til at eksportere en tilsvarende mængde ren energi.
Det er bl.a. tilfældet på den danske ø, Samsø, som siden 2007 har været 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi. Den CO2-neutrale energi, som øens 4.000 indbyggere bruger, kommer især fra vindmøller og fjernvarmeværker, der får deres energi fra solpaneler, halm leveret af de lokale landmænd, træflis fra øens skovbrug samt en stor mængde små, private anlæg til produktion af ren energi.
Biler, landbrugsmaskiner og færgeforbindelserne bruger stadig benzin og diesel, som kompenseres ved, at et stort havvindmølleanlæg syd for Samsø forsyner 10.000 familier inde på fastlandet med ren energi. På længere sigt er der imidlertid ingen vej uden om at begrænse alle CO2-udledninger. Og på Samsø har kommunen allerede vedtaget, at øen i 2030 skal være fuldstændig fri for fossile brændstoffer.
Se video og meget mere om Samsø her: Energiakademiet.dk
Se mere om Costa Rica og grøn energi her: Verdensbedstenyheder.dk
Læs om Costa Rica 75 dage i træk med 100 % vedvarende energi
000