Historie #12

FOTO: Søren Rud / Life Exhibitions

Plantning af mangrove, Ngason Vietnam

Mangrove – naturens eget kystværn

Mangrove er en helt speciel tæt skovbevoksning, som man finder mange steder langs kysterne i den tropiske og subtropiske del af verden. Gennem titusindvis af år har den tilpasset sig et mudret saltvandsmiljø med lavt iltindhold og kraftigt tidevand.

Mangrovens vidt forgrenede net af sammenfiltrede undervandsrødder er levested for myriader af fisk og krebsdyr, som er afhængige af dette helt særlige økosystem. Samtidig udgør mangroverne en effektiv kystbeskyttelse mod tropiske storme, tyfoner og oversvømmelser, ligesom de optager store mængder af atmosfærens CO2 , som lagres i mangroveplanterne.
Gennem flere årtier er mangroven imidlertid blevet hugget ned for at forsyne befolkningerne med brænde og give plads til f.eks. hoteller og store rejefarme. Alene langs Vietnams kyster er 80 pct. af mangroveskovene forsvundet de seneste 70 år.
Da en tropisk orkan i 2005 ramte kysterne i det nordlige Vietnam, blev mange kilometer af diger gennembrudt. Store områder blev oversvømmet, og 300.000 mennesker blev sendt på flugt fra vandmasserne. Mange mistede samtidig det, de ellers skulle leve af. Vigtig landbrugsjord blev ødelagt af det salte havvand, og husdyr druknede. Digerne kunne ikke beskytte kysten. Men de områder, der stadig lå inde bag mangroveskovene, blev ikke ødelagt.
Året efter orkanen gik hjælpeorganisationen CARE i samarbejde med vietnameserne i gang med at genskabe mangroven i Vietnams nordlige Da Loc-distrikt. Indtil videre er der blevet plantet en halv million nye mangroveplanter i et 3 km langt og 700 meter bredt bælte langs kysten.
Det er ikke kun i Vietnam, man genplanter mangrover. Det sker flere steder i Asien og Afrika, for de tropiske storme kommer hyppigere nu, og de er blevet kraftigere. Der er brug for beskyttelse. Når mangroven har vokset sig stor og kraftig, kan befolkningen leve tryggere og dyrke jorden langs kysten, ligesom der bliver skabt nye betingelser for et bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig produktion af tømmer og brænde. Og mangrovens mange blomstrende træer og buske giver basis for at holde bier og lave honning.
Det er også en billig måde at sikre kysten på. For hver krone, der bruges på nye mangroveplanter, kan man spare 130 kr. på beton til diger.
Se 10 min video om CAREs mangrove-projekt i Vietnam: Vimeo.com/7977062
Se mere om mangroveplantning i Vietnam: Verdensbedstenyheder.dk
Om stormen og projektet: Iied.org
Om projektet i Vietnam fra Christian Science Monitor: Csmonitor.com
Christian Science Monitor om mangrove-genplantning i Kenya: Csmonitor.com

Morten Fauerby Thomsen fra Care fortæller om at plante træer i Magroven.

000