Historie #11

FOTO: James L. Stanfield / Getty Images

Drypvanding i Netiv Ha Asara Israel

Når det drypper på planterne, regner det på bønderne

Vand er uundværligt for menneskets overlevelse både som drikkevand og til vanding af landbrugets afgrøder. Men kunstvandingen medfører ofte et gigantisk vandspild. Med drypvanding, hvor man begrænser sig til at vande hver enkelt plante i stedet for store områder, kan man spare op til 70 pct. af vandet.

Mange bønder – ikke mindst i de afrikanske lande syd for Sahara – lider af en stigende mangel på regnvand til at vande deres afgrøder, som er afhængige af vand på ganske særlige tidspunkter. Klimaændringerne medfører, at tørkeperioderne både kan blive længere og mere uforudsigelige. Derfor er der brug for kunstig vanding med grundvand, som pumpes op fra undergrunden.
De mest anvendte kunstvandingsanlæg spilder meget vand, fordi de sprøjter vandet gennem luften ud over store områder, hvor det hurtigt fordamper. Samtidig er mange bønder ikke tilsluttet elektricitetsnettet og må bruge fossile brændstoffer som diesel og benzin til at drive pumpeanlæggene. Det koster mange penge. Samtidig bidrager diesel og benzin til at slippe de klimagasser ud i atmosfæren, som er med til at ændre klimaet og øge tørkeperioderne. På den måde bliver der både et stort overforbrug af vand og af brændstoffer.
Drypvandingen, hvor vandet ledes gennem plasticrør ud til de enkelte planter, sparer både på vandet og på brugen af fossile brændstoffer. Den moderne form for drypvandingssystem, hvor vandet ledes ud til de enkelte planter gennem plasticrør, blev udviklet i en kibbutz i Israel i 1960’erne og har siden spredt sig til store dele af verden – bl.a. Filippinerne, Indien, Tanzania, Benin og Kenya. Metoden giver samtidig et større udbytte, så bønderne kan tjene mere.
Der er eksempler på, at det har mangedoblet udbyttet, så det er på alle måder en fordel for både bønderne og klimaet. I dag er det også muligt at drive drypvandingsanlæggene automatisk ved hjælp af sol- og vindenergi, så klimapåvirkningen er minimal, og bønderne sparer arbejdskraft. Det sker bl.a. i landsbyen Kalalé i Benin, hvor man siden 2007 har haft et drypvandingsanlæg drevet af solpaneler.
Videoer om soldrevet drypvanding i Benin her: Youtube.com
Small Holder Drip Irrigation fra ’Farm Solutions Africa: Farmsolutionsafrica.com
Drypvandings-eksempel fra Burkina Faso: Dw.com
Soldrevet drypvanding i Benin: Voices.nationalgeographic.com
000