Historie #14

FOTO: National Geographic / Babak Tafreshi / Corbis

Akacietræer under den afrikanske stjernehimmel ved Kilimanjaro Kenya

Nye akacietræer ved foden af Kilimanjaro

Verdens skove spiller en afgørende rolle for Jordens klima. De udgør i dag 30 pct. af klodens landarealer og optager en tredjedel af al den CO2, som vi mennesker udleder til atmosfæren. Derfor kaldes skovene også for ’CO2-depoter’.

Samtidig har de betydning for verdens vandressourcer. Træerne tilfører jorden vand og holder på det. Når skovene forsvinder, falder vandkvaliteten og vandmængderne. Herudover er mere end en mia. af verdens allerfattigste mennesker afhængige af skovenes ressourcer til brænde, føde, byggemateriale og naturmedicin for at kunne overleve i hverdagen, og skovene skaffer lønnet beskæftigelse til over 100 mio. mennesker.

Selv om vi på verdensplan ikke rydder skov så hurtigt, som vi har gjort, og selv om vi også er begyndt at rejse nye skove, så mister verden samlet set et skovareal på mere end 13 mio. hektar hvert år. Det svarer til at der hvert minut forsvinder et skovareal svarende til 36 fodboldbaner.
Hvis den tendens fortsætter, vil det være en katastrofe både for klimaet, for de mennesker, som er afhængige af skovene, og for verdens biodiversitet, som for 80 pct. af de landbaserede arter er afhængige af skovene.
I Tanzania er 40 pct. af landet dækket af skov, men pga. skovhugst til fordel for landbrugsland, skovbrande som følge af længere tørkeperioder samt træfældning til brug for brændsel, svinder skovene ind år for år. Men der er også bestræbelser, som går i den modsatte retning.
Det ses bl.a. i den tanzaniske landsby Kasapo ved foden af Kilimanjaro. Her er de omkringliggende træbevoksninger gennem årene blevet ryddet med det resultat, at jorden er blevet udpint og udtørret. Desuden er byens 2000 indbyggere ramt af klimaforandringerne.
Størstedelen af året er Kasapo udsat for tørke, fordi regntiden er meget ustabil. Når regnen endelig kommer, er jorden for tør og hård til at tage imod den. Store mængder af den bedste landbrugsjord bliver derfor skyllet væk.
Siden 2014 har bistandsorganisationen CARE Danmark arbejdet med et træplantningsprojekt i Kasapo, og i 2017 skal der være plantet 15.000 nye akacietræer, som er en træsort, der er almindelig ved foden af Kilimanjaro på både den tanzanianske og kenyanske side af grænsen. Træerne vil holde på jorden, når det blæser, beskytte afgrøderne mod vinden, være en stopklods mod oversvømmelser, holde på vandet i jorden og give skygge til markerne.
Udover at hjælpe indbyggerne med at tilpasse sig de ændrede klimaforhold, vil træerne også optage CO2 og dermed være et lokalt bidrag til at bremse klimaændringerne.
CARE om projektet: Care.dk
Flere historier om indbyggerne i Kasapo her

Linne Brade fra Care fortæller om sin rejse til Tanzania.

000