Historie #10

FOTO: Greg Girard

Cheonggyecheon-vandløbet, Seoul Sydkorea

Seouls genskabte vandløb har givet byen nyt liv

Næsten 100.000 mennesker besøger dagligt den grønne kile langs Cheonggyecheon-vandløbet, der i dag flyder gennem den sydkoreanske hovedstad, Seouls, travle og tætbebyggede centrum.

I næsten et halvt århundrede var det gemt under jorden og erstattet af en motorvej, men siden vandløbet og dets bredder blev genskabt i 2005, har det været med til at reducere luftforureningen betydeligt. Samtidig holder det grønne planteliv i vandløbet vandet levende og sundt, og det er blevet et bedre levested for dyr. Antallet af fiskearter er steget fra 4 til 25. Fuglearterne er mangedoblet fra 6 til 36. Og antallet af insektarter er steget fra 15 til 192.
Gennem mange år var Cheonggyecheon omgivet af en faldefærdig slumbebyggelse. Vandløbet var nærmest en åben kloak. I forbindelse med Sydkoreas kraftige industrielle udvikling efter Korea-krigen i 1950-53 voksede Seoul drastisk. Slumbebyggelserne blev revet ned. Vandløbet blev dækket til med beton og gav plads til en firesporet motorvejsbro, som blev ført tværs gennem hovedstaden. Men efter årtusindskiftet var byens indbyggertal steget til over 10 mio., og forureningen fra trafikken blevet uudholdelig.
For at gøre noget ved problemerne rev myndighederne i Seoul motorvejen ned, åbnede floden og skabte grønne områder langs den bredder. Det har været en stor gevinst for miljøet. Samtidig fungerer den næsten seks kilometer lange, gendannede flod og dens omgivelser som et naturligt kølesystem i de varme sommermåneder.
Den gennemsnitlige temperatur i området langs floden er faldet med 3,6 grader. I sommerperioden er der op mod 5 grader køligere langs floden end i andre områder af byen. Det sparer på energi til aircondition og andre former for kunstig nedkøling.
Mange storbyer i verden er plaget af, at kunstigt skabt varme fra bl.a. bilkørsel, industri, kontorer og boliger har gjort dem til en slags varmeøer, hvor temperaturen er flere grader højere, end den ellers ville have været. Det påvirker det lokale miljø og den globale opvarmning. Ved at genskabe gamle vandløb og etablere grønne områder nedsættes ikke blot den menneskeskabte opvarmning af storbyerne. Det skaber også bedre trivsel for beboerne. Samtidig sparer man energi til kunstig afkøling.
Se video om Seoul-projektet her: Youtube.com
Om projektet før og efter renoveringen: Nclurbandesign.org
000