Historie #3

FOTO: Steve Proehl / Corbis

Solenergianlæg, Ivanpah, Californien USA

Solen – en uudtømmelig energikilde

Solen er vores største energikilde. Uden den ville der ikke være noget liv på Jorden, og den skinner døgnet rundt et eller andet sted på kloden. Hvis vi kunne udnytte dens nærmest uudtømmelige potentiale, ville det sollys, som rammer vores planet på blot en enkelt time, være nok til at forsyne alle jordens mere end 7 mia. mennesker med energi i 27 år!

Selv om solenergien i dag kun bidrager til mindre end 1 pct. af verdens energiforbrug, så er det den energiform, som vokser hurtigst. Alene på et enkelt år i 2013 steg anvendelsen af solenergi med 232 pct. i forhold til året før.
Det skyldes især, at produktionsomkostningerne er faldet og effektiviteten af de enkelte solmoduler er steget. Nogle af verdens største solanlæg findes i USA, Kina og Indien. I USA findes to af de største i det solrige Californien, hvor de tilsammen kan forsyne 360.000 hjem med energi og med en CO2 besparelse, der svarer til, at man fjernede godt 135.000 biler fra vejene.
I den indiske delstat Madhya Pradesh vil man i 2016 have færdiggjort et solanlæg med en kapacitet på 750 MW, hvilket er næsten lige så stort, som de to californiske tilsammen. Men solenergien kan i langt mindre skala også have en stor betydning for den femtedel af verdens befolkning, som lever uden at være tilknyttet et elektricitetsnet. De må tilbringe halvdelen af døgnet i mørke eller bruge dyre, farlige og forurenende petroleumslamper. Her har en ganske enkelt opfindelse af en lille kraftigt lysende sollampe, der oplades om dagen ved hjælp af solens stråler og kan brænde i fire-fem timer, skabt helt nye muligheder for, at børn f.eks. kan læse deres lektier om aftenen.
Alene i Afrikas folkerigeste land, Nigeria, vil det kunne nedbringe udslippet af CO2 med 6,4 millioner tons om året at skifte petroleumslamper ud med sollamper. Og med en lille gul kuffert har bl.a. den lille hjælpeorganisation We Care Solar været med til at forbedre sundheden og nedsætte børnedødeligheden især i Afrika syd for Sahara.
Kufferten rummer solceller, som via solen kan skaffe strøm og lys til hospitaler og fødeklinikker i afsidesliggende egne. Ud over at bringe lys og oplade mobiltelefoner rummer solkufferten også en såkaldt føtal monitor, hvor man under fødslen kan følge barnets hjerterytme og moderens veer. Det gør fødslen sikrere for både mor og barn. Den bærbare gule kuffert forsyner i dag over 800 klinikker med solenergi og fødselsovervågning.
000