Historie #18

FOTO: SRV, Sverige

Genbrugsanlægget Sofielund, Huddinge Sverige

Svenske verdensmestre og egyptiske æselkærrer

Svenskerne er i dag blevet så effektive til at sortere og genbruge affald fra husholdningerne, at der ikke er affald nok til at holde landets affaldsforbrændinger kørende. Derfor importerer Sverige affald fra andre lande og får oven i købet penge for at modtage det og omsætte det til energi.

En af årsagerne er, at Sverige er det land i Europa, hvor indbyggerne producerer mindst affald. I gennemsnit ca. 500 kg pr næse. I modsætning til det producerer hver dansker årligt over 700 kg affald, og vi genanvender kun ca. 40 pct., inden resten ryger i forbrændingen eller på lossepladsen.
I Sverige sorteres og genbruges 50 pct. af alt affald som råmateriale i nye produkter eller anvendes til kompostering eller omdannes til biogas. Når materialerne genbruges, spares der energi på at udvinde nye råstoffer, og de fleste steder i Sverige kan det sorterede affald afleveres inden for 300 meter fra hjemmet. Den sidste halvdel genbruges som brændstof i landets forbrændingsanlæg, der samtidig – ligesom i Danmark – fungerer som kraftvarmeværker. Her svarer 3 tons affald til 1 tons olie.
Også asken fra forbrændingsanlæggene sorteres, så f.eks. smeltet metal genanvendes, mens resten ender som fyld i nye vejanlæg. Samtidig filtreres røgen og spildevandet fra anlæggene, så der slipper et minimum af giftstoffer ud i atmosfæren. Tilbage er der blot 1 pct. af affaldet, som må deponeres. Det gør nærmet svenskerne til verdensmestre i genanvendelse af affald.
Svenskernes højteknologiske sorterings- og genbrugsteknologi modsvares i Kairos koptiske slumkvarter Mokattam af ganske anderledes lavteknologiske og manuelle metoder, som dog ikke er mindre vigtige. Igennem mere end 30 år har indbyggerne i Mokattam – eller ’Affaldsbyen’, som den også bliver kaldt – specialiseret sig i at indsamle, sortere, behandle, genbruge og videresælge affaldet fra det centrale Kairos 8 mio. indbyggere.
Beboerne i Mokattam tilhører Egyptens kristne koptiske mindretal og går under navnet Zabbaleen – ’skraldefolket’. Selv om renovationen for ti år siden blev udliciteret til store udenlandske koncerner, så er byen stadigvæk afhængig af ’skraldefolket’ i Mokattam, fordi de med deres æselkærrer og små varebiler er de eneste, som kan komme rundt i det gamle Kairos snævre gyder. Derfor er Kairos indbyggere, som ikke er vant til at skulle aflevere deres affald på fjerne opsamlingssteder, stadig afhængige af kopterne. Og på trods af at det meste foregår manuelt, så forstår ’skraldefolket’ at genanvende 85 pct. af al affaldet i modsætning til de officielle, internationale renovationssleskaber, som kun er forpligtet til at genanvende 20 pct. af affaldet.
Video om genbrug af affald: Youtube.com
Om affaldshåndtering I Sverige: Avfallsverige.se
Artikel om Sverigs genbrug af affald: Huffingtonpost.ca
Mere om genbrug: Faktalink.dk
000